ÅRSBERETNING 2013-14 HÅNDBOLDAFDELINGEN I ERI
 
Hvad kendetegner et velfungerende lokalsamfund?
 
Et velfungerende lokalsamfund som Egense/Rantzausminde er blandt andet kendetegnet ved et pænt antal indbyggere, gode boliger, indkøbsmuligheder, benzinstation, Svendborgssund med havnegrill, kollektive trafikforbindelser, og en velfungerende skole.
 
Og så har vi – som noget af det vigtigste – en idrætsforening, der tilbyder børn, unge og voksne at dyrke forskellige former for idræt og at indgå i et fællesskab. En klub er jo ikke bare et sted, hvor der dyrkes f.eks. håndbold eller fodbold. En klub er også følelser som sammenhold og fællesskab, - et samlingspunkt, hvor man giver og tager, yder og nyder.
 
Der er helt sikkert en overvejende del af børnenes forældre, der lægger stor vægt på, at der skal findes skole og idrætsliv i nærmiljøet. At de yngste kan hentes over i hallen fra SFO’en, og at de lidt ældre kan cykle op i hallen, både til egen træning og til kampe. Være sammen med kammeraterne, få rørt kroppen, mærke glæden ved sportslige mål, sejre, men også lære af nederlag – kort sagt være en del af et fællesskab.
 
Men ingenting kommer af sig selv og ingenting består og udvikles, hvis ikke alle bidrager til fællesskabet. Det er ikke nok at trykke på indmeldelsesknappen på skærmen, og så i øvrigt forvente, at man kan overlade alle øvrige gøremål i en idrætsforening til andre. Der skal til stadighed ”fyldes på” med friske kræfter, der tilbyder deres hjælp til fællesskabet.
 
Det kan være alt fra de længerevarende som træner, hjælpetræner eller holdleder for et hold. Det kan være til en udvalgspost. Vi mangler f.eks. lige nu en person, der vil hjælpe til med sponsorarbejdet. Eller det kan være mere sporadisk hjælp til afholdelse af et arrangement, f.eks. fastelavnsfesten eller den årlige håndboldskole i uge 27.  Vi leder også stadig efter 2-4 personer, der vil være tovholdere på håndboldfitness én gang om ugen.
 
Så lad dette være en kraftig opfordring til alle yngre medlemmer og deres forældre samt til vores voksne medlemmer om, at hver især - med hånden på hjertet - spørger sig selv om:
 
Hvordan bidrager jeg eller hvordan kan jeg bidrage til fællesskabet og håndboldafdelingens fortsatte udvikling? Vi glæder os til at høre DIT svar og vil tage vare på alle gode kræfter og henvendelser!
 
Apropos gode kræfter:
 
25 trænere, hjælpetrænere og holdledere har i år bidraget til, at 8 hold fra de yngste børnehavebørn til dame og herre seniorer har haft endnu en forrygende sæson. Stor tak for det – uden jer, ingen håndbold!
 
Vi har fået godt gang i U-6, U-8 og U-10-holdene. Et udvidet samarbejde med besøg fra børnehaven inden sæsonen har skabt en stor gruppe livlige rollinger, der leger, tumler og spiller bold hver onsdag. Tre tålmodige mødre har styret løjerne sammen med tre ungdomsspillere som hjælpetrænere.
 
På U-8 stod træner Morten i starten af sæsonen med 4 spillere, men en ihærdig indsats, blandt andet ved at gå ned i fritidsordningen og fortælle om, hvor sjovt, det er at spille håndbold, har resulteret i, at 23-24 piger og drenge har boltret sig i hallen hver onsdag, og deltaget i flere stævner med både et U-7 og et U-8-hold. Morten har fået assistance fra en dygtig holdleder, der også er hoppet ind som assisterende træner sammen med to ungdomsspillere. Når man brænder for noget og viser engagement, kan alt lade sig gøre!
Det samme var tilfældet for U-10 pigerne, som også var få spillere i starten af sæsonen. Her bakkede forældrene i høj grad op omkring træner Kristoffer, flere spillere kom til, og 10 spillere har haft en herlig sæson. Blandt andet ved at producere og indsende en 10-sekunders opbakningsvideo til TV 2 i forbindelse med EM i herrehåndbold, hvilket blev belønnet med 18 nye håndbolde til holdet – seje piger!
 
Blandt de mange nye spillere på U-6 og U-8 er der en overvægt af drenge, så vi vil efter sommerferien lave målrettede tiltag med aktiviteter, der forhåbentlig kan lokke flere piger med på holdene.
 
Piger, eller rettere unge damer, håber vi til gengæld at få flere af i den kommende sæson på et U-18 hold. Pigerne er på vej hjem fra diverse efterskoler, og der arbejdes i øjeblikket på sagen.
 
Når det er meget vigtigt for os at bygge hold op og så vidt muligt bibeholde hold på alle årgange, er det blandt andet, fordi vi i år virkelig har kunnet mærke, at vi er uden de to U-12-hold. Det betyder færre søndagskampe i hallen, færre til julekalendersalg, færre til stævner og ikke mindst til vores arrangementer, hvis indtægter sammen med kontingenterne får økonomien til at hænge sammen.
 
Til gengæld kan vi igen i år glæde os over en totalt udsolgt Håndboldskole – en håndboldskole, vi afholder for 20. gang. 55 friske unger årgang 2000-2005 får i uge 27 en fantastisk oplevelse med bold, leg, kammeratskab og fællesskab. Men som tidligere nævnt kan vi godt bruge flere frivillige hjælpere.
 
Så er vi tilbage ved årets røde tråd – vi skal værne om de fælles værdier, traditioner og fællesskab, som en lokal forankret klub kan bidrage med, men det kræver, at vi alle yder vores bidrag hertil.
 
Håndboldudvalget takker alle, der har bidraget med stort og småt, herunder vores sponsorer, Svendborg Sparekasse (nu Fynske Bank), Sporten og Dagli’Brugsen, halinspektør Kim og cafeteriebestyrer, Walther. Og vi glæder os til at tage fat på endnu en sæson i håndboldafdelingen med ”det daglige arbejde”, nye tiltag, nye arrangementer og forhåbentlig i samarbejde med nye kræfter, der yder deres bidrag til fællesskabet.
 
 
10. april 2014
 
Håndboldudvalget
 
Linda, Lars, Lene, Trine, Anne, Anja og Britt
 
Egense / Rantzausminde Idrætsforening, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg