Målsætning ERI-fodbold

Målsætning for ERI fodbold

 
Vi vil tilbyde:
-               At alle drenge/mænd og piger/kvinder i alle aldre har mulighed for at spille fodbold i ERI.
-               At der er mulighed for at spille fodbold hele året, både ude og inde.
-               At det skal være sjovt, både når vi træner og når vi spiller kampe.
-               At kontingentet svarer til det, klubben kan tilbyde.
 
Er der årgange, hvor der ikke er spillere nok til at lave et hold i ERI, og der ikke er ældre årgange at spille med, anbefaler vi at spillerne vælger at spille fodbold i en naboklub.
 
Trænere
 
Trænere i ERI skal have mulighed for at dygtiggøre sig via kurser. Klubber dækker udgifterne til relevante kurser.
Trænerarbejdet er frivilligt. Klubben dækker nogle udgifter til sportstøj.
 
Trænere i ERI bør bestræbe sig på at efterleve følgende:
-       Være positiv og imødekommende til træning og kampe.
-       Lytte til spillerne.
-       Motivere spillerne til træning.
-       Respektere og ikke ytre sig med ukvemsord overfor dommerne.
-       Påvirke spillerne til sunde vaner.
 
ERI fodbold accepterer ikke trænere der er straffet for pædofili. Der indhentes børneattester, jf. lovgivning herom. Der henvises i øvrigt til ERIs generelle politik mod pædofili, som kan læses på erif.dk
 
Spillere
 
Spillere i ERI viser den rette indstilling når de:
-       Behandler klubbens materialer ordentligt og hjælper med oprydning.
-       Overholder mødetider og ikke udebliver fra kampe uden afbud.
-       Viser god opførsel i klubben og til kampe.
-       Viser respekt for hinanden.
-       Lærer at spille på et hold og juble når ERI scorer.
 
Alle spillere i ERI skal så vidt muligt spille mindst 50 % af tiden i kampe.
 
Forældre
 
Forældre til ungdomsspillerne i ERI bør bestræbe sig på at efterleve følgende:
-       Give børnene mulighed for at komme til træning hver gang.
-       Være parat til at køre til kampe nogle gange. Alle børn skal være fastspændt i bilen.
-       Vaske trøjer efter kamp nogle gange.
-       Hjælpe med nogle få opgaver i klubben efter eget valg.
-       Kun kommentere børnenes og dommernes præstationer positivt til kampe.
-     Ikke ryge i nærheden af de steder, hvor børnene træner og spiller kampe.
 
Alle nye spillere og forældre skal have udleveret ERI målsætning/leveregler.
 
Generelt
 
ERI fodbold
- vil arbejde for samarbejde mellem fodboldklubberne i Svendborg Kommune.
- skal til stadighed have minimum 1 person med dommereksamen, der er aktiv som   
  dommer under FBU.
- betaler et mindre beløb til dem der dømmer klubbens hjemmekampe.
- er medlem af FBU (som er en union under DBU), og deltager med repræsentanter til
 relevante arrangementer under FBU.
- deltager i FBUs turneringer.
- lever efter FBU’s og DBU’s love.
 
ERI FODBOLD                                                                                                                                                                               September 2010

Henning Vigsø                   Flemming Kvist Andersen
Formand                             Ungdomsformand
Egense / Rantzausminde Idrætsforening, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg