Benyttelse af ERI Kunstgræsbane

 
 • Kun adgang i forbindelse med boldspil

 • Alle mål på banen skal køres på hjul eller bæres

 • På banen må der ikke medbringes:

  • Mad og drikkevarer (undtagen til spillerne)

  • Hunde og andre dyr

  • Motoriserede køretøjer

  • Cykler, barnevogne og andre køretøjer

  • Stole, bænke og lignende udstyr

 • Regler for adgang til banen:

  • Fodboldstøvler med metalknopper er ikke tilladt

  • Fodtøj skal børstes rene

  • Rygning ikke tilladt

  • Åben ild ikke tilladt

  • Affald skal fjernes straks

 • Efter sidste træning/kamp skal porten låses og lyset slukkes

 • Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføres bortvisning og/eller krav om erstatning eller betaling af leje.

 • Undgå at slide unødvendigt på kunstgræsset i målfelterne - brug siderne midt på banen, så sliddet fordeles.

 • Brug din sunde fornuft ved adgang til banen

 
Kunstgræsbanen skal holde i mange år - PAS GODT PÅ DEN !

Egense / Rantzausminde Idrætsforening, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg