Trænere, hjælpetrænere og holdledere sæson 2018/19:

Se under de enkelte hold
 

 
Egense / Rantzausminde Idrætsforening, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg