ERI–Tennis
 
 
Baner: Tennisafdelingen råder over to baner: 1 stk. bane ved Svendborg Idrætshal samt multibanen med lys ved Rantzausmindehallen.
 
Ud over faste træningstider er der mulighed for at booke ledige
tider på begge baner, max. 1 uge før spilletidspunkt.
 
Kontingent: kr. 500,- pr. bane eller kr. 300,- pr. person.
 
Indetennis i Rantzausmindehallen: Kontakt Ulrik Banke
 
Kontakt for mere information om ERI tennis:
 
Ulrik Banke
Egense / Rantzausminde Idrætsforening, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg