ERIs politik mod overgreb
Indedning Det er alle ledere og træneres ansvar at forebygge og undgå risiko for pædofili og overgreb mod børn og unge. Der påhviler ERI´s bestyrelse et særligt ansvar.
Holdning ERI trænere, ledere og udøvere skal gøre alt for at undgå pædofili og overgreb mod børn og unge.
Forebyggelse Alle trænere og ledere skal være opmærksomme overfor:
 
  • Brug af fotoudstyr, video, mobiltelefoner m.v. i omklædningsrum er IKKE tilladt. Det aftales evt. med Rantzausmindehallen at der opsættes forbudsskilte.
  • Såfremt der arrangeres ture med børn under 15 år med overnatning, skal der altid være flere ledere/forældre der deltager i turen. Hvis det af praktiske grunde ikke kan lade sig gøre at flere voksne deltager i turen, er det afdelingens formand der tager stilling til, om turen må gennemføres.
  • Der tillades ingen sjofle bemærkninger, kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe.
  • Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning.
  • Alle voksne trænere i ERI der træner børn under 15 år skal checkes i Kriminalregistret for evt. tidligere domme vedrørende overgreb/pædofili.
Mistanke om overgreb

Vær opmærksom og brug din sunde fornuft og intuition.

Hvis der opstår rygter eller snak skal det undersøges nærmere.

1: Kontakt formanden, der har ansvaret for at undersøge sagen nærmere.
2: Formanden skal evt. søge gode råd hos amtsforeningen (Palle Rohde er medlem af det særlige pædofiliudvalg). Kontakt Politiet der kan vejlede, forinden en evt. politianmeldelse. Se WWW.DGI.DK, hvor der er gode råd at hente.
3: Afdelingsformanden og mindst 1 andet udvalgsmedlem eller formanden for ERI (der skal altid være mindst 2 personer) bør konfrontere personen med rygterne, medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser.
4: Hvis der fortsat er mistanke, skal bestyrelsen orienteres og der bør foretages politianmeldelse.
5: Gerningsmanden M/K /mistænkte ekskluderes som medlem af ERI, og må ikke længere have sin gang i, eller tilknytning til ERI´s aktiviteter - på alle niveauer.
6: Medlemmer og forældre skal have saglig og neutral information om sagens fakta. I tilfælde af politianmeldelse bør pressen orienteres. Der vælges 1 person der udtaler sig til pressen, og alle andre henviser blot til denne person.

Orienteringsbrev

Det overvejes nøje hvilke parter/hold der skal indkaldes/indbydes til møde og hvilke der skal orienteres via brev eller evt. ikke informeres.

Orienteringsbrevet bør være kortfattet, og i videst muligt omfang kun indeholde neutralt fakta (mistænkte/gerningsmanden M/K er jo ikke blevet dømt af en domstol endnu).
I brevet bør angives at ERI`s politik mod pædofili og overgreb er overtrådt og hvilke sanktioner ERI har gennemført mod den/de mistænkte. Der bør orienteres om der er indgivet anmeldelse til politiet, socialforvaltningen, DGI m.v.

Der kan orienteres om, at der er udpeget en "presseansvarlig" person, der forestår kontakten til medier/presse.

Kontaktperson der kan give flere oplysninger skal angives.

Konstaterede overgreb Hvis træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for overgreb:

1: Formand og bestyrelse kontaktes hurtigst muligt
2: Underret forældrene til barnet/børnene
3: Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen, og gør opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder.
4: Underret socialforvaltningen i Svendborg Kommune.
5: Indkald til bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen i ERI orienteres om fakta
6: Udpeg presseansvarlig. Kun 1 person udtaler sig til pressen.
7: Udpeg 1 person som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp hos og få svar på spørgsmål.
8: Gerningsmanden M/K /mistænkte ekskluderes som medlem af ERI, og må ikke længere have sin gang i, eller tilknytning til ERI´s aktiviteter - på alle niveauer.
9: Orienter foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen. Der er brug for saglig information om sagens fakta.
Tag stilling til hvem der skal orienteres på et møde og hvem der skal orienteres pr. brev.

Ansvar Det påhviler afdelingernes formænd, at trænere og ledere kender ERI´s politik mod pædofili / overgreb.
   
Egense / Rantzausminde Idrætsforening, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg